Javni apel za razumijevanje i pomoć Bileći

Foto preuzet sa - hocu.ba

Piše: dr Vidomir B.J. Parežanin

Kao rodjeni Bilećanin, strogo uzevši, od pre godinu dana sam se angažovao potpuno ~pro bono~ u opštini Bileća kao savetnik načelnika Bileće.

Bezbroj puta je do sada to rečeno ili napisano, još jedanputa da se kaže,  nova lokalna uprava je dobila u nasledje 20 miliona KM dugova što predstavlja skoro 3 godišnja opštinska budžeta Bileće. Paradoksalno je što većina priziva povratak takvih koji su Bileću stavili u dužničko ropstvo, a aktuelnog načelnika žigošu što ne obezbedjuje normalno funkcionisanje opštine. Načelnik Bileće nije iluzionista Dejvid Koperfild nego Veselin-Veso Vujović, iznad svega realan i častan čovek, koji je najmanje kriv što se prihvatio nečega čega ne bi nijedan normalan čovek. Opozicioni načelnik opštine koja se davi u dugovima zbog bahatosti prethodne vladajuće strukture, prihvatiti se takve uloge se graniči sa ludilom, dobro da još nije svinćao sa čime se sve suočio kada je preuzeo takvu ulogu. Lako je biti uspešan na tudjoj grbači i trošiti tudje novce pogotovu nezaradjene, kako je radila prethodna opštinska uprava i kada je djavo došao po svoje najlakše je mučenom Veselinu-Vesu Vujoviću “skidati glavu”. Neka nadju Bilećani ako mogu nekoga umesto Vesa ko će ih izvući iz ove situacije osim da samo produbljuje dužništvo. Malo će Bileća naći odgovornih „ludaka“ kao što je Veselin-Veso Vujović koji se prihvatio duboko nezahvalne uloge u skoro pa bezizlaznoj situaciji, a da zbog takve činjenice permanentno trpi salve kritika pa čak i uvreda. Treba napokon reći „krčmaru“ za koga svi znaju na kojoj adresi se nalazi, da ne može Veselin-Veso Vujović sam platiti račun koji nije ni omirisao, a ne da ga je i napravio i da nije lepo da krčmar „čašćava“ i kapom i šakom koga god stigne, a onda Veselinu Vujoviću ispostavi račun pozivajući ga na javnu odgovornost, ako to ne učini.

Moja zamerka mu je samo u, za mene nerazumnoj letargičnosti i nespremnosti odnosno rešenosti da se beskopromisno suoči sa stvarnom situacijom i krene u drastične promene primerene situaciji, koje će svakako pored nekih nepopularnih uzeti u obzir i strateške komparativne prednosti Bileče za koje javno treba tražiti podršku šire društvene zajednice.

Normalno funkcionisanje opštine je dovedeno u pitanje zbog enormnih dugova koje je napravila prethodna vlast i ako ne  krenu krivična procesuiranja protiv svih koji su neodgovorno i nemarno vodili opštinu u prethodnom periodu, omogući će se legitimitet takvim pojavama i svako će imati pravo da to čini u budućnosti bez ikakvih posledica. Svima je već poodavno jasno da je opština više nego veritetna i to apsolutno i da mora da se proglasi vanredna situacija šta god to značilo u ovom vremenu, koja zahteva drastične odnosno radikalne poteze.

Opština Bileća je sačinila predlog budžeta za 2022.godinu koji je restriktivnog karaktera, reformski karakter je potpuno izostao zbog objektivnih razloga nasledja prethodne vlasti gde su ključni protagonisti bili prilično nemarni i ostavili dugove, u prvi mah nepremostive, sa kojima se aktuelna vlast suočila.

Budžet je postavljen na realnim osnovama i uravnotežen je u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske. Struktuiran je tako da je prilično razumljiv sa aspekta interesa participanata budžeta odnosno gradjana, učinjen je poseban dodatni napor da se optimizuje rashodovna strana tako što će se još malo „stegnuti kaiš“ iako su u predlogu budžeta na rashodovnoj strani mnoge budžetske stavke minimizirane do te mere da su neke koje su ranije bile uobičajene sada skoro potpuno izostavljene (trošenja koja su posebno bila karakteristična za prethodnu političku nomenklaturu oličenu u bivšem načelniku). Kada gledate te stavke stičete utisak da je figurativno „iscedjena i suva drenovina“.

Zbog evidentnih nezakonitih radnji odgovornih lica u prethodnom sazivu i osnovane sumnje da su počinili krivična dela po više osnova u skladu sa ZKP, pripremljene su odgovarajuće krivične prijave. Način na koji su pojedinci funkcionisali u prethodnom periodu nije nikakva specifika Bileće, to je opšti model po kome funkcionišu mnoge lokalne uprave pod vlašću koalicije političkih stranaka u Republici Srpskoj. Kada silaze sa vlasti kao što je slučaj u Bileći, ostavljaju za sobom skoro finansijsku pustoš, suočavajući novu vlast sa ogromnim nasledjenim bremenom u kome izostaje podrška institucija Republike Srpske, jer na sceni nije njihova politika. Za krhku za sada novu vlast u Bileći je to ogroman izazov sa kojim se za sada dobro hrvu i nekako duraju odnosno deveraju.

Gradjani Bileće treba da znaju, sami ni krivi ni dužni, da se sada plaća danak svega onoga što je činila prethodna vlast, a posebno načina na koji je to činila. Institucije Republike Srpske pokazuju skoro potpuno indiferentnost, skoro pa do potpunog nerazumevanja za nasledjene probleme, kao da je Bileća na Marsu i kao da ne znaju ko je ranije vodio Bileću uz svesrdnu njihovu podršku, političku i svaku drugu.

Opštinska uprava očekuje podršku šire društvene zajednice, s pravom većim od normalnoga, pre svega u relaksaciji uslova za vraćanje-izmirivanje finansijskih obaveza koje je neko drugi stvorio i nametnuo u nasledje sadašnjoj upravi.

Nisam nigde u životu video da se ljudi diče čak i glupostima kao na ovim prostorima. Zbog toga imamo konstantno osiromašenje naroda, materijalno, obrazovno pa čak posledično tome i duhovno.

Načelnik opštine Bileća nije nikakav politikant, kakvih je i previše na političkoj sceni Republike Srpske, već 100% čovek iz naroda, koji je za današnje prilike isuviše dobar da ne kažem predobar, koji je opterećen samo jednim ciljem, a to je kako ovu malu, ali po mnogo čemu poznatu opštinu, najpre konsoliduje, a zatim stvori uslove za njen komparativni razvoj u skladu sa potrebama i mogućnostima. Nije on čovek sa iskustvom u vodjenju poslovnih, političkih i društvenih sistema sa složenom organizacionom strukturom, ali svakako jeste čovek koji bezrezervno želi najbolje za svoju lokalnu zajednicu.

Opštinsko rukovodstvo na čelu sa načelnikom Veselinom-Vesom Vujovićem je u raspolaganju strategije razvoja Bileće za dugoročni period i traži podršku šire društvene zajednice, čiji je deo, kako bi se stvorili uslovi za budući kontrolisani razvoj.

Po sredi je  strategija razvoja Bileće u budućem srednjoročnom i dugoročnom periodu, a odnosi se na urbanistički i infrastrukturni razvoj priobalja Bilećkog jezera što predstavlja za Bileću istorijski iskorak kao komparativnu šansu. U kontekstu toga, polaznu fazu u valorizaciji ove strategije predstavlja pravno-formalno verifikovani regulacioni plan „dijela Bilećkog jezera“ za koji je sačinjen plan organizacije, uredjenja i korišćenja prostora.

Bileća je izmedju ostalog već izradila idejni arhitektonski projekat razvoja priobalja Bilećkog jezera, „Bileća na vodi“ i u tome smislu traži podršku šire društvene zajednice i svih relevantnih institucija i autoriteta za realizaciju ovoga za Bileću grandioznog projekta.

Ovim putem upućujem javni apel za razumevanje i pomoć Bileći, najpre gospodinu Luki Petroviću, generalnom direktoru mešovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ i generalnom sekretaru SNSD, zatim svim narodnim poslanicima u NSRS iz Istočne Hercegovine kao i svim relevantnim institucijama i autoritetima u Republici Srpskoj  i poslovnim ljudima vlasnicima krupnog kapitala iz lokalne i šire društvene zajednice da na delu pokažu društvenu odgovornost prema Bileći kao lokalnoj zajednici koja je to po svemu zaslužila. Na ovaj način takodje podstičemo na „javnu donatorsku konferenciju“ u cilju obezbedjenja minimalnih infrastrukturnih uslova za istorijski iskorak Bileće funkciji realizacije njenog strateškog cilja, realizacije projekta urbanizacije dela Bilećkog jezera kroz „Bileću na vodi“.

Gradjani Bileće i opštinska uprava na čelu sa Veselinom-Vesom Vujovićem su saglasni u stavu da je za njihovu lokalnu zajednicu važnije i prešnije obezbediti uslove za razvoj pogotovu dugoročni i istorijski za njih, nego popoločavati već popločani trotoar u glavnoj ulici ili presvlačiti postojeće asvalte, u znatno većem iznosu od iznosa potrebnog za izgradnju trafo stanice snage 12 MW koja, pored drugih već obezbedjenih infrastrukturnih uslova će predstavljati valjanu osnovu da se Bileća okrene razvoju svoje zajednice u skladu sa njenim komparativnim prednostima.

Bileća je permanentno u dužem periodu vremena osiromašivana i onda oni koji su to politički činili spočitavaju Bilećanima kako su lenji ili letargični i najmanje što moraju uraditi je povratiti dostojanstvo Bilećanima, jer su Bilećani uvek bili vredni ljudi. Politika je na žalost napravila oreol ili nimbus da su Bilećani neradni, napravila je da danas u opštinskoj upravi svi mahom razmišljaju kako ništa ne može, jer ih je politika učinila obeshrabrenim, umesto da razmišljaju kako nešto može i da uvek postoji šansa i način kako.

“Мјеšoviti Holding „Еlektroprivreda Republike Srpske“, kontinuirano podržava subjekte i projekte od značaja za širu društvenu zajednicu bivajući na taj način društveno odgovorna. Skoro da ne postoji ili se ne može zamisliti društveni subjekt, a da nema podršku našeg energetskog giganta” Luka Petrović, generalni direktor ERS.

Kao i svih prethodnih godina, jedna od važnijih politika našeg energetskog giganta jesu društveno korisna ulaganja i podrška zajednici. Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske” konstantno podržava i pomaže veliki broj društvenih subjekata, od medjunarodnog, republičkog pa do lokalnog značaja,  izjavio je nedavno Luka Petrović, generalni direktor ERS.

ERS i HET bi mogli i sami donirati izgradnju trafo stanice kao prilog obezbedjenju infrastrukturnih preduslova za realizaciju projekta “Bileća na vodi” izmedju ostalog i zbog činjenice što HET u proizvodnji električne energije koristi vodni potencijal Bilećkog jezera. Indirektno i Trebinje bi imalo značajan benefit realizacijom projekta “Bileća na vodi”.

Bileća je najupečatljivija po istoimenom Bilećkom jezeru, jednoj od najvećih vještačkih vodenih akumulacija u Evropi. Ovo jezero je nastalo potapanjem rijeke Trebišnjice, koja izvire u podnožju Bileća.

Bilećani svoje jezero odmila neretko zovu “naše more”, posebno od kada ga zbog epidemije virusa korona masovnije posećuju radi plivanja i rekreacije u vrelim letnjim danima, ali ono zaista može postati “Bilećko more” realizacijom projekta “Bileća na vodi”.

Opština Bileća i njeni stanovnici od nastanka jezera do danas najznačajniji prihod ostvaruju od koncesija za potopljeno zemljište na kome leži Bilećko jezero, koje opštini plaćaju Hidroelektrane na Trebišnjici, ali gradu izrazito nedostaju razvojni privredni i pre svih turistički projekti.

Kako je Trebinje turistički snažno orjentisan i u ovoj sveri zasniva odnosno temelji svoju strateguiju razvoja, tako i Bileća u ovoj razvojnoj oblasti vidi svoju šansu, pre svega zbog činjenice da je naslonjena na Bilećko jezero.

U Bileći više ne radi nijedna fabrika, osim fabrike za proizvodnju cementnih proizvoda “Henkel” koja zapošljava oko 20 radnika. Kada bi bila u državnom vlasništvu zasigurno bi zapošljavala nekoliko stotina radnika i verovatno grcala u gubicima, jer je to ustaljena i prepoznatljiva praksa.

Bileća je “mali grad velikih ljudi” nedavno je kazala jedna mlada Bilećanka koja je ipak odlučila da ostane i Bileći verujući da doći bolji dani.

“Bileća na vodi” treba da bude iznad svake politike, jer se radi o opštem dobru. Načelnik sa svojim saradnicima traži pomoć šire društvene zajednice da bi mogao pomoći svojim sugradjanima. Oni ne traže pomoć radi puke potrošnje bez produktivnosti i stvaranja, kako se do sada radilo, već uvećavanja nove vrednosti na realnim osnovama i na taj način ostvarivanja društvene proširene reprodukcije.

Treba skinuti negativni oreol  nad Bilećom o originalnosti tehnologije vodjenja opštine kroz izmišljene simbole (kafane kao što je Novkina, Viletina, i druge) kojima su se i sami Bilećani dičili iskazujući slabost verovanja kako se može lepo živeti, a da se ništa ne radi. To je na žalost specifika trutina, ali ni kod njih ne opstaje dugo, jer sve ima svoju izdržljivost odnosno trajnost.

Bileća poseduje sve bitne prerogative da postane druga po redu atraktivna destinacija u Istočnoj Hercegovini.

Bilećani nisu skloni tome da gledaju poklonu u zube pogotovu kada dolazi od Vlade RS, ali bi više voleli da dobiju i manja sredstva koja će imati podsticajni karakter nego veća sredstva za kozmetičko ulepšavanje grada, jer bi nekako i prešli preko toga da još malo duže imaju stare trotoare i ulice, ali da krenu razvojni projekti od kojih će grad imati mnogostruko više koristi.

Na kraju zbog svega napisanog upućujemo vapaj široj društvenoj zajednici da se nepopravljivo ne ogreši o Bileću. „Bileća na vodi“ je velika razvojna šansa Bileće, a i šire i izostanak podrške šire društvene zajednice može imati dugoročne nesagledive posledice.

Leutar:Net

1 Komentar

  1. Profesore sjedi 5. Bileca na vodi koju ce praviti Luka Petrovic je samo dobar vic a vise nisam siguran ni u Vesovo postenje jer je nekakva vlast vec skoro 2 godine tvrdi da je sve pokradeno a krivicnih prijava nesto i nema a u svim dosadasnjim slucajvima to je znacilo da ce ova vlast nastaviti dje je prethodna stala

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena
Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.