Leutar.net Pristajanje na sve!
Društvo

Pristajanje na sve!

3. novembar 2022. LEUTAR 0

Bosna i Hercegovina je dostigla rekordnu visinu inflacije! Trenutno ona iznosi 17,3 posto, iako je prema projekcijama Centralne banke BiH iz maja, predviđeno da će ovogodišnja inflacija iznositi 14,5 posto. […]