Lični stav

ŽIZELA SA BUDŽETOM

21. februara 2019. Leutar 0

Spadam u one, nije nikakva tajna niti se trudim da to sakrijem, koji donose zaključke o nekome na osnovu toga koje knjige čitaju, kakvu muziku slušaju pa i na osnovu […]

Lični stav

Jastuk pod haljinom

21. februara 2019. Leutar 0

Prije neki dan je u rubrici Zabava izašla vijest da će naša premijerka postati majka. Njeno dijete rodiće njena djevojka. U Srbiji će dvije žene postati majke jedne bebe. U […]

Lični stav

Beseda o demokratiji, civilizaciji i kulturi

21. februara 2019. Leutar 0

De­mo­kra­ti­ja je, ma ko­li­ko je sma­tra­li naj­bo­ljim od svih rđa­vih vi­do­va ljud­ske za­jed­ni­ce, isto­vre­me­no i njen naj­ne­pri­rod­ni­ji ob­lik. U pri­ro­di, ko­ja či­ni ge­net­sku osno­vu na­šeg po­sto­ja­nja, bi­li ver­ni­ci ili ne­ver­ni­ci, […]

Lični stav

Goran Dakić: Havarija na plus 13

20. februara 2019. Leutar 0

Ćaća u mene prije tri mjeseca slomio lijevi kuk. Ne mogu, vele doktori, da ga operišu, jer je srce slabo i ne bi izdržalo narkozu. Nakon dva dana pregleda i […]

Lični stav

Gladni, siti, nezasiti

19. februara 2019. Leutar 0

Tamo gdje nule vladaju antropologija je uvijek podređena zoologiji  Navedena misao gospodina Đurića, podrazumijeva se, mogla bi da glasi: „Tamo gde nule vladaju antropologija je uvek podređena zoologiji”. Ista nam […]