Lični stav

Doba Superhika

1. aprila 2020. Leutar 0

I dok mi godinama pišemo i tupimo, direktno ili indirektno, kroz zbilju ili šalu, da će doći trenutak kada će se kratkovidim, a i svima zajedno, sve namjerne greške razbiti […]