Heklanje u mozak

Čovjek opasnih namjera

1. avgusta 2019. Leutar 0

– Ako ne formiram Savjet ministara, napraviću lom i nevažno je koliku će cijenu platiti Srbi i koliku će cijenu platiti Republika Srpska, jer jedino sam važan JA i nekoliko […]