Leutar.net Turski drum
Kultura

Turski drum

23. marta 2018. LEUTAR 0

Stari drum kroz Hercegovinu vodi od juga prema sjeveru, ili od sjevera prema jugu, sve u zavisnosti od toga u kojem prevcu krene onaj koji putujue. To je onaj daleki […]