Leutar.net Danilo Kiš: O nacionalizmu
Magazin

Danilo Kiš: O nacionalizmu

30. maja 2017. LEUTAR 0

Nacionalizam je, pre svega, paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja. Kao kolektivna paranoja, ona je posledica zavisti i straha, a iznad svega posledica gubljenja individualne svesti; te, prema tome, kolektivna paranoja […]