Leutar.net Zbog čega se ljudi najviše kaju?
Magazin

Zbog čega se ljudi najviše kaju?

20. maj 2017. LEUTAR 0

Kajanja ne biraju ni pol, ni godine, ni rasu, mada je poslednje istraživanje pokazalo da su najrelevantnija ona posle pedesete. Ono za čim žalimo kad prođu svi važni vozovi, a […]

Leutar.net Šta možemo naučiti od vukova!
Magazin

Šta možemo naučiti od vukova!

20. maj 2017. LEUTAR 0

Da bi bili vođa, ne morate biti uvijek prvi i na čelu u onome što radite. Vođa je „glavni“ iz pozadine. Evo šta možemo naučiti od vukova! Kako se kreće […]