Leutar.net Na svom koritu
Lični stav

Na svom koritu

18. oktobar 2021. LEUTAR 0

Još je Duško Radović primetio sklonost ljudi da male probleme rešavaju većim. Za razliku od ovih običnih ljudi, naši prvaci (čitaj: Baja&Co) svoje probleme rešavaju tako što nas direktno gurnu […]