Lični stav

Isus Hrist: Riječ je bila njegova sila

7. januara 2021. Leutar 0

Od toga dana teku Anno Domini, Božije godine. Rođen je u vitlejemskoj pećini, koja je služila i kao štala, u slamnatim jaslama. Odrastao je kao drvodelja, nije pohađao verske ili […]