Kultura

Moj đed Pero

9. decembra 2018. Leutar 0

Mog đeda Peru, od starine prezimenom Lazarev’ća, a po austrougarskom popisu Jasenovčanin, zvali su Šajzin. Taj je špicnamet doneo iz partizana. Kazivala je Starabaka, majka mu, da su ga tako […]

Srbija

Daleko više od „daleko malo“

9. decembra 2018. Leutar 0

Izgleda da – sa stanovišta vlasti – ni kiša ni hiperventilacija propagandne mašine nisu delovali dovoljno dobro. Ljudi su se protestno okupili u takvom broju da mogu da naprave buku […]

Kultura

Krst, suza i list

9. decembra 2018. Leutar 1

Novo, tek opleteno uže, koje je pritiskalo burilo o moja slabašna ramena, već bijaše modro od krvi. Lagano se probijala kroz vunenu tkaninu koju sam još u miraz donijela. Natekle […]