Leutar.net Šta definiše sektu?
Magazin

Šta definiše sektu?

26. avgusta 2016. LEUTAR 3

Sekta je jedna organizovana grupa ljudi koja se pridržava strogo utvrđenih pravila. Ova grupa ljudi ima predvodnika kojem se ne smije protivrječiti. Samo predvodnik posjeduje istinite informacije i niko više. […]