Leutar.net Šta je poluintelektualac?
Društvo

Šta je poluintelektualac?

17. avgusta 2016. LEUTAR 0

„Uzimajući ga u njegovom najpotpunijem i najizrazitijem vidu, poluintelektualac je čovjek koji je uredno, pa možda, čak, i s vrlo dobrim uspjehom svršio školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i […]