Lični stav

Moralno ili NEmoralno

7. juna 2019. Leutar 0

P E D O F I L I J A je bolest!! Pa ako je bolest onda treba čovjek da se liječi tj. znači da se radi o bolesnom čovjeku […]