Leutar.net TE Gacko će spaljivati evropsko smeće?!
Republika Srpska

TE Gacko će spaljivati evropsko smeće?!

15. maj 2023. LEUTAR 0

Termoelektrana u Gacku planira da u proizvodnji struje pored uglja koristi alternativno RDF gorivo nastalo iz komunalnog otpada koje bi se spaljivalo prilikom zagrijavanja parnog kotla. Iako se ovaj energent […]