Leutar.net Petar Kočić - činovničko pitanje
Magazin

Petar Kočić – činovničko pitanje

15. novembra 2019. LEUTAR 0

Godine 1910. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine iznijela je pred Sabor zahtjev da se donese zakon kojim će se regulisati povećanje penzija državnim činovnicima. Na prvom zasjedanju Sabora za 1910. […]