Leutar.net Smrdi vam sir!!!
Magazin

Smrdi vam sir!!!

11. decembar 2017. LEUTAR 0

Ovo je navodno, prije nekoliko decenija na stolačkoj pijaci „Tepi“, izvjesna dobrodržeća gospođa ljutito prigovorila jednom domaćinu iz Ljubinja koji na tezgi držao mješinu sa sirom. „Sačekaj bona, malo“ odgovorio […]