Leutar.net Zemlja tapšača
Magazin

Zemlja tapšača

13. oktobar 2019. LEUTAR 0

“Sve čovjek do čovjeka, sve ljudskost do ljudskosti, sve karakter do karaktera”, postaje slogan nove nacionalne discipline u Srba, rekao je Zoran Kesić u popularnoj emisiji 24 minuta koja se […]