Društvo

Proći će Korona, sigurno!

12. marta 2020. Leutar 0

Poštovani čitaoci, Naš jedini cilj kroz sve ove godine ludila koje proživljavamo jeste da vas održimo u pameti. Nekada se šalimo, nekada objavimo i nešto ozbiljno, malo vas nekada „navučemo“ […]

 50