Leutar.net Pjesma bez glasa, muzika za oči (VIDEO)
Društvo

Pjesma bez glasa, muzika za oči (VIDEO)

7. oktobra 2016. LEUTAR 0

Volim izražavanje kroz muziku. Preslušavajući muziku i posmatrajući ljude i njihov odnos prema muzici i prema njima samim, nekako je unutar mog “razuma” isplivao zaključak koji objašnjava zašto je popularna […]