Leutar.net Nije škola kenjac
Vijesti

Nije škola kenjac

7. februar 2019. LEUTAR 0

Nije kenjac ni onaj koji ide u nju. Кenjac može biti samo onaj ko školu i školstvo drži u lošem stanju. Porodica na prvom i škola na drugom mjestu, dva […]