Kultura

Jutra sa Leutara – O ljubomori

29. novembra 2017. Leutar 0

Ljubav i tuga su nerazdvojni, a nisu nerazdvojni ljubav i radost. Stoga je bol jedino mjerilo ljubavi. Ako smo nekoliko puta u životu bili zaljubljeni, a ovakav je slučaj odista […]

Kultura

Imati i nemati

28. novembra 2017. Leutar 0

Vidim, na trotoaru kontejner za đubre. Nad njim nagnuta mlada žena u uflekanoj haljini, koja pamti i bolja vremena. Nešto gleda. Nekome nešto govori. Vidim, iz kontejnera izlazi tamnoputa djevojčica […]

Kultura

Mujo Katarina

27. novembra 2017. Leutar 0

Milicioner Kapor je govorio: Bolji je gram vlasti nego fakultet. Naša UDBA je uvijek morala biti budna. Nije se ništa smjelo prepustiti slučaju. Ako nema neprijatelja, trebalo ga je iznaći. […]

Kultura

Kaluđerska gomila

26. novembra 2017. Leutar 0

Na ispucalom svijetlo sivom zidu prikazivale su se sjenke koje bi petrolejka nekada uvećala, a nekada smanjila. Ta grupica sjenki je svojom mimikom odavala ozbiljnost razgovora. Ni avaza ne čuh, […]

Kultura

Dragutin Milošević: NARODNI POSLANIK

26. novembra 2017. Leutar 0

Prođoše izbori za knezove i poslanike u Kraljevini, ali i zabave koje su narodu priređivali predstavnici raznih stranaka. Narod voli izbore, jer je samo tada mogao uživo da vidi ko […]