Kultura

DANAS BI TI BILA TI

24. marta 2018. Leutar 0

Danas bi ti bila ti, a ne samo sena u očima onih koji te nisu poznavali… Danas bi ti bila ti, a ne savest i opomena svetu… Danas bi ti […]

Kultura

Turski drum

23. marta 2018. Leutar 0

Stari drum kroz Hercegovinu vodi od juga prema sjeveru, ili od sjevera prema jugu, sve u zavisnosti od toga u kojem prevcu krene onaj koji putujue. To je onaj daleki […]