Leutar.net Vlast u BiH netransparentno troši novac građana
Bosna i Hercegovina

Vlast u BiH netransparentno troši novac građana

5. jula 2021. LEUTAR 0

Institucije, ustanove, lokalne zajednice i javna preduzeća u BiH sve češće u postupcima javnih nabavki primjenjuju pregovaračke postupake bez objave obavjšetenja, koji predstavljaju najnetransparentniji vid trošenja javnog novca, a za […]