Leutar.net Smrdi vam sir!
Magazin

Smrdi vam sir!

25. septembar 2019. LEUTAR 3

Ovo je, navodno, prije nekoliko decenija na stolačkoj pijaci „Tepi“, izvjesna dobrodržeća gospođa ljutito prigovorila jednom domaćinu iz Ljubinja koji na tezgi držao mješinu sa sirom. „Sačekaj, bona, malo“, odgovorio […]