Kultura

HERCEGOVINA – Božo Kijac 1992.

24. aprila 2017. Leutar 2

U Antologiji savremene srpske lirike u istočnoj Hercegovini „Hercegovački vijenac“ Gedeona Stajića pronašli smo pjesmu Boža Kijaca iz 1992. godine koja opisuje koliku ljubav Hercegovci gaje prema svojoj Hercegovini. Jedna od […]