Gradu Trebinju naloženo da uništi upitnike o domaćinstvu

Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine naložila je Gradu Trebinju da uništi “informativne upitnike o domaćinstvu” koji sadrže lične podatke građana, a koje su lokalne mjesne zajednice u prethodnih nekoliko mjeseci kroz ankete sprovodile u ovom gradu, saznaje “Moja Hercegovina”.

Pitanje zakonitosti ovakvog vida anketiranja anonimno je pokrenulo nekoliko građana Trebinja, koji su se obratili za pomoć Transparensi internešnalu BiH (Transparency International BiH). U svom dopisu TI-ju, građani su izrazili zabrinutost povodom obavještenja o dolasku predstavnika mjesnih zajednica na njihovu kućnu adresu u određenom terminu radi “vršenja popisa stanovništva”.

Agencija je, stoga, pokrenula postupak po službenoj dužnosti.

“Nakon pismenog izjašnjenja Grada Trebinja i izvršenog inspekcijskog nadzora, Agencija je donijela rješenje kojim je naloženo Gradu Trebinju da uništi obrasce informativni upitnik o domaćinstvu, koji sadrže lične podatke građana  Trebinja, prikupljene provođenjem ankete u mjesnim zajednicama Grada Trebinja u svrhu sagledavanja potreba  građana i planiranja pomoći”, stoji u rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

U spornim upitnicima građani su, između ostalog, pitani za iznose mjesečnih primanja, te su im traženi detaljni podaci o ličnoj imovini (vlasništvo nad zemljištem, površina istog i slično).

Pitanje kaznenih odredbi u slučaju kršenja Zakona o zaštiti ličnih podataka regulisano je zakonom na sljedeći način:

Član 48. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 KM do 100.000 KM kazniće se za prekršaj kontrolor ako:

a) protivpravno obrađuje posebnu kategoriju ličnih podataka (član 9.);

b) prenosi lične podatke u inostranstvo ako u državi u koju se prenose nisu zadovoljeni uslovi predviđeni u članu 5. ovog Zakona i pod uslovom da strani kontrolor za sve podatke ne ispoštuje iste principe zaštite podataka (član 18.);

– (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se kontrolor kao odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 15.000 KM.

– (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se kontrolor kao zaposlenik novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 10.000 KM.

Član 49. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 KM kazniće se za prekršaj kontrolor ako:

a) obrađuje lične podatke suprotno članu 4. ovog Zakona;

b) obrađuje lične podatke bez saglasnosti nosioca podataka (član 5. stav (1));

c) obrađuje lične podatke bez saglasnosti nosioca podataka, a nije ispunjen ni jedan od uslova iz člana 6.;

d) ne provjeri da li su lični podaci koje obrađuje autentični i tačni (član 7. stav (1)); e) bez odgađanja ne uništi netačne i nepotpune podatke (član 7. stav (2));

f) obrađuje lične podatke na osnovu posebnog zakona, a ne poštuje pravo na zaštitu privatnog i ličnog života nosioca podataka (član 8. stav (1));

g) prenosi lične podatke, odnosno objedinjuje dosjee i evidencije, a da nisu zadovoljeni propisani uslovi (član 8. stav (2));

h) automatski obrađuje posebnu kategoriju ličnih podataka, a da nije osigurao zakonom predviđenu zaštitu (član 10.);

i) ne preduzme neophodne mjere i postupke protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa, mijenjanja, uništenja ili gubitka, neovlaštenog prijenosa, drugih oblika nezakonite obrade, kao i mjere protiv zloupotrebe ličnih podataka (član 11. stav (2));

j) ne sačini plan sigurnosti podataka (član 11. stav (4));

k) povjeri obradu ličnih podataka obrađivaču, a da s njim ne sačini ugovor o tome (član 12. stav (1));

l) obrađivač podataka ako prenese svoju odgovornost na drugog obrađivača, a da za to nije izričito dobio uputstvo kontrolora (član 12. stav (4));

m) protivpravno dâ lične podatke korisniku (član 17.);

n) podatke prikupljene i pohranjene u statističke, arhivske i naučne svrhe koristi u druge svrhe (član 20. stav (1));

o) objavi informaciju dobivenu prilikom obrade ličnih podataka u statističke, arhivske i naučne svrhe bez saglasnosti nosioca podataka (član 21.);

p) ne postupi po zahtjevu Agencije da prekine nezakonitu obradu ličnih podataka i ne preduzme naložene mjere (član 41. stav (1));

q) kontrolor ili obrađivač koji ne dostavi informaciju po zahtjevu Agencije ili onemogući Agenciji uvid u bilo koji dokument ili evidenciju u kojima mogu biti lični podaci (član 41. stav (2));

r) onemogući ulazak službenicima Agencije u bilo koje prostorije u kojima se vrši obrada ličnih podataka (član 41. stav (3));

– (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se kontrolor kao odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 10.000 KM.

– (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se kontrolor kao osoba u radnom odnosu novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 5.000 KM.

Član 50. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 50.000 KM kazniće se za prekršaj kontrolor ako:

a) obrađuje lične podatke na osnovu saglasnosti nosioca podataka koja nije sačinjena u skladu s članom 5. stav (2);

b) ne može dokazati da postoji saglasnost i ako ne čuva saglasnost za vrijeme obrade ličnih podataka za čiju obradu je data saglasnost (član 5. st. (4) i (5));

c) povjeri obradu ličnih podataka obrađivaču, a da ugovor ne sadrži propisane elemente (član 12. stav (2));

d) obrađivač podataka počne obradu na osnovu ugovora ili pravnog akta koji ne obavezuje obrađivača prema kontroloru (član 12. stav (3)); e) ne uspostavi i ne vodi propisanu evidenciju (član 13.);

f) ne dostavi Agenciji podatke iz evidencije iz člana 13. (član 14. stav (1)); g) uspostavi zbirku ličnih podataka prije dostavljanja zahtjeva Agenciji (član 14. stav (2));

h) počne uspostavljanje zbirke ličnih podataka, a da nije dobio saglasnost Agencije ili da nisu istekla dva mjeseca od podnošenja zahtjeva Agenciji (član 14. stav (3));

i) u roku od 14 dana ne dostavi Agenciji podatke o uspostavljanju zbirke ličnih podataka ili o primjenama u formiranim zbirkama (član 14. stav (5));

j) ne vodi posebnu evidenciju o ličnim podacima koji su dati korisniku (član 17. stav (5));

k) obrađuje lične podatke u novinarske svrhe, svrhe umjetničkog i literarnog izražavanja suprotno odredbama o sigurnosti i povjerljivosti podataka (član 19. stav (2));

l) lične podatke ne učini anonimnim nakon obrade za statističke, arhivske i naučne svrhe (član 20. stav (2));

m) ne osigura, prilikom obrade podataka za statističke, arhivske i naučne svrhe, nivo zaštite propisan ovim zakonom (član 20. stav (3));

n) prije početka prikupljanja podataka ne obavijesti nosioca podataka, osim ako on nije već obaviješten o tome (član 22.);

o) ne obavijesti nosioca podataka o trećoj strani koja mu je dostavila lične podatke (član 23.);

p) ne obavijesti nosioca podataka o obradi njegovih podataka (član 24.);

q) na osnovu pismenog zahtjeva nosioca podataka, ne dostavi jednom godišnje, bez naknade, informaciju u vezi s obradom njegovih ličnih podataka (član 25. stav (1));

r) ne dostavi informaciju u pisanoj i razumljivoj formi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (član 25. stav (3));

s) odbije zahtjev za pružanje informacije, a da to nije zakonom predviđeno (član 26. stav (1));

t) ne navede razloge zbog kojih je odbijen zahtjev kojim je tražena informacija (član 26. stav (2));

u) ne podnese Agenciji godišnji izvještaj o odbijenim zahtjevima (član 26. stav (3));

v) donese odluku isključivo na osnovu automatske obrade ličnih podataka (član 29.).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se kontrolor kao odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se kontrolor kao osoba u radnom odnosu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM.

Da li će Grad Trebinje biti kažnjen po nekoj od ovih zakonskih odredbi i, ako da, po kojima, biće poznato u narednom periodu.

Jelena Denda Borjan / MH

Budi prvi koji komentariše

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena
Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.