Leutar.net Strah najbolje upravlja voljom naroda
Bosna i Hercegovina

Strah najbolje upravlja voljom naroda

19. februar 2017. LEUTAR 3

Prije nepunih pola godine bili smo svjedoci održavanja referenduma u RS, a od tada pa sve do današnjeg dana svakodnevno slušamo o posljedicama održavanja istog. Ovih dana je aktuelna priča […]