Magazin

Vikend

12. oktobra 2019. Leutar 0

Vikend predstavlja period od najčešće dva neradna dana u sedmici. Riječ vikend je nastala od engleske složenice Weekend koja u prevodu znači „kraj sedmice“, ali se to u različitim kulturama definiše na različite načine. U hrišćanskim zemljama to predstavlja […]