Magazin

Kako je nekad izgledao čas fizičkog

5. juna 2019. Leutar 0

Ljudi koji su živjeli u socijalističkim državama, poput Savezne Federativne Republike Jugoslavije, uživali su viši nivo zdravlja, obrazovanja i ukupnog fizičkog kvaliteta života. Fizička aktivnost je, osim sveopšteg zdravlja, koje […]