Leutar.net Čija to imena dajemo NAŠOJ djeci?
Magazin

Čija to imena dajemo NAŠOJ djeci?

12. decembra 2020. LEUTAR 1

Nije to više pitanje veličine grada, nije to više pitanje ni društvenog, ni imovinskog statusa. Nije ni stepena obrazovanja, nažalost, nije to više pitanje ni vjere, ni nacionalne pripadnosti, a […]