Tri godine krili da je „Banka Srpske“ zrela za stečaj

Na ročištu za utvrđivanje uslova za stečaj “Banke Srpske“ rečeno je da će odluka o prihvatanju ili odbijanju prijedloga Agencije za bankarstvo RS biti naknadno donesena.

Predstavnik Agencije za bankarstvo RS Miodrag Berić i likvidacioni upravnik Petar Mićić danas su ostali pri ranijim prijedlozima za otvaranje stečaja, a podržao ih je i vještak finansijske struke Miroslav Lazendić koji je utvrdio da banka nije solventna i da neće uspjeti izmiriti sve povjerioce, te da je još prije tri godine bila zrela za stečaj.

Banka ima negativan kapital od 84 miliona KM

Predstavnik Agencije Miodrag Berić je podsjetio da je Agencija zbog pogoršanog finansijskog stanja 16. novembra 2015. godine uvela privremenu upravu u banku, a zatim početkom maja prošle godine pokrenula i postupak njene likvidacije.

Istakao je da je likvidacioni upravnik Agenciji krajem prošle godine dostavio izvještaj u kojem je konstatovao da je gubitak banke sa 30. novembrom 2016. iznosio 120,9 miliona KM, a da je ukupan negativan kapital 83,6 miliona KM.

„Upravnik je konstatovao da ni efekti od blokade računa dužnika nisu zadovoljavajući i da naplata ne ide u skladu sa planom likvidacije“, rekao je Berić.

Dodao je da je i Agencija u svom izvještaju navela da je solventna pozicija banke negativna te da ima i negativnu poziciju likvidnosti jer joj je na kraju novembra 2016. godine nedostajalo 173,9 miliona KM likvidnih sredstava za izmirenje dospjelih obaveza.

Kazao je i da se trenutno isplaćuje treći isplatni red povjerilaca od ukupno devet isplatnih redova.

„Iz svih navedenih činjenica vidljivo je da račun banke u ovom momentu nije blokiran, ali je isto tako činjenica da banka nije likvidna i nema mogućnost da izmiri sve svoje dospjele obaveze. Zbog toga je Agencija podnijela prijedlog da se nad bankom otvori stečaj“, rekao je Berić.

Lazendić: Banka ne može da izmiri sve obaveze

Vještak Miroslav Lazendić je istakao da je u potpunosti prihvatio prijedlog regulatora za pokretanje stečaja jer je banka nesolventna i platežno nesposobna.

„Uslovi za stečaj su ispunjeni ili su mogli biti ispunjeni čak i 2014. godine“, rekao je Lazendić.

On je istakao da su nezavisni revizori „Banci Srpske“ za 2014. godinu dali negativno mišljenje, a za 2015. čak nisu mogli ni izraziti mišljenje što ukazuje na činjenicu da u ovoj banci nije na pravilan način evidentirano stanje imovine i naplata prihoda. Bez obzira na to banka je u 2014. godine poslovala sa gubitkom, koji se nakon uvođenja vanredne uprave u 2015. godini značajno povećao. Kazao je i da je u 2016. minus povećan.

„Ovakav način poslovanja dovodi „Banku Srpske“ do nemogućnosti izmirenja svih obaveza i do prijeteće platežne nesposobnosti koja će se odraziti u narednom periodu. Banka ima imovinu iz koje se dobrim dijelom mogu izmiriti troškovi stečajnog postupka, a djelimično povjerioci, ali taj iznos nije dovoljan za izmirenje svih obaveza prema povjeriocima zbog čega je banka nesolventna, a to je uslov za pokretanje stečaja“, kazao je Lazendić.

Mićić: Namirenje povjerilaca zavisi od sudskih sporova

Likvidacioni upravnik „Banke Srpske“ Petar Mićić rekao je da je banka iscrpila sve zakonske mogućnosti koje je imala u toku postupka likvidacije, ali da plan likvidacije nije bilo moguće sprovesti zbog nešto lošijih efekata naplate u odnosu na planirane.

On je nakon ročišta rekao da su je neto imovina banke na kraju novembra 2016. godine iznosila oko 90 miliona KM, a obaveze više od 170 miliona KM.

„U ovom momentu je teško reći koji procenat povjerioca će biti namiren, jer je teško procijeniti koliko bi stečajni postupak mogao da traje. Takođe, namirenje povjerilaca uveliko zavisi i od ishoda sporova koje banka vodi, odnosno u kojima je banka tužena strana. Tu, prije svega, mislim na tužbu Ukio banke u visini od 38,6 miliona KM, tako da će stečajni upravnik te procjene moći dati tek po ishodu sporova“, rekao je Mićić.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske podnijela je Okružnom privrednom sudu u Banjaluci zahtjev za stečaj „Banke Srpske“ u likvidaciji 10. januara ove godine

Ovo je druga likvidirana banka u RS koja će najvjerovatnije ići u stečaj. Prethodno je Okružni privredni sud u Bijeljini, 25. januara donio rješenje o pokretanju stečaja u „Bobar banci“.

BUKA

Budi prvi koji komentariše

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena
Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.