Leutar.net Psihološki profil intelektualca
Društvo

Psihološki profil intelektualca

9. oktobar 2017. LEUTAR 0

Još početkom devedesetih u vreme uzdizanja jednog novog režima i u vremenu kada su mnoge vrednosti prethodno postojećeg društvenog sistema uništene, ljudi su se pitali šta je sa intelektualcima, a […]