Leutar.net Podaništvo - stvar karaktera
Magazin

Podaništvo – stvar karaktera

8. novembra 2019. LEUTAR 0

Nije jasno utvrđeno da li termin poltron potiče od italijanske riječi/poltrone/ ili francuske /politron/, a vjerovatno predstavljakombinaciju obje riječi. Jasno je da se ovaj pojam koristi u značenjukukavice ili osobe […]