Društvo

Mila, djevojčica kojoj mnogo dugujemo

1. aprila 2019. Leutar 0

Mila Rončević je dvogodišnjakinja koja se pola života b o r i sa leukemijom (akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7). Nekoliko proteklih dana u Hrvatskoj, ali i regionu, pa i […]