Leutar.net Potrošačka korpa za juni iznosi 2.248,15 КM
Bosna i Hercegovina

Potrošačka korpa za juni iznosi 2.248,15 КM

25. jul 2022. LEUTAR 0

Sindikalna potrošačka korpa za jun 2022. godine iznosi 2.248,15 КM i prosječna plata je pokriva sa 51,46%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje […]