Leutar.net Izmijenjena optužnica protiv Ljuba Vukovića
Hercegovina

Izmijenjena optužnica protiv Ljuba Vukovića

27. aprila 2022. LEUTAR 0

U nastavku suđenja Ljubu Vukoviću pred Osnovnim sudom u Trebinju, za krivično djelo falsifikovanje isprave, tužilac je obavijestio Sud da je Tužilaštvo izmijenilo optužnicu u skladu sa dokazima koji su […]