Leutar.net Bravi na cijeni
Društvo

Bravi na cijeni

27. mart 2023. LEUTAR 0

Sve što treba da znamo o ovoj zemlji u poslednjih 30 godina čuli smo u nedelji iza nas. U pitanju je jedan pokojnik, jedna ostavinska rasprava i 128 miliona. Toliko […]