NP LEUTAR svim političkim i privrednim subjektima sa prostora Bosne i Hercegovine i regije nudi uslugu oglašavanja na našoj WEB i FACEBOOK stranici.

Objavljivanjem na našem portalu garantovano ostvarujete veliki domet jer je LEUTAR:NET najveći portal u Istočnoj Hercegovini sa oko 3.000.000 mjesečnih posjeta

Svako oglašavanje političkih i privrednih subjekata predstavlja isključivo njihove stavove sa kojim naš portal nema nikakve veze.

Saopštenja političkih subjekata morate slati isključivo na e-mail adresu [email protected] i odmah nakon toga obavijestićemo vas o uslovima oglašavanja na našem portalu.

NP Leutar:Net