Društvo

Psihološki profil intelektualca

9. oktobra 2017. Leutar 0

Još početkom devedesetih u vreme uzdizanja jednog novog režima i u vremenu kada su mnoge vrednosti prethodno postojećeg društvenog sistema uništene, ljudi su se pitali šta je sa intelektualcima, a […]

Društvo

Svakog desetog Srbina bije žena

16. septembra 2017. Leutar 0

Sve učestalija pojava da muževi postaju žrtve porodičnog nasilja, problem je što se to sakriva. U dva dana protekle nedelje uhapšene dvije supruge koje su nasrnule na partnera. Porodično nasilje […]

Društvo

Savremeni put sve savremenijih političara

15. septembra 2017. Leutar 0

Lako je kritikovati, neuporedivo lakše nego se ozbiljno baviti politikom. Stoga, kritiku treba štediti, dugo i pažljivo s njom nišaniti kako bi bila ubjedljivija, preciznija, efektnija i legitimnija… Naša nacionalna […]