Leutar.net DESANKA MAKSIMOVIĆ – U ROPSTVU
Kultura

DESANKA MAKSIMOVIĆ – U ROPSTVU

6. jun 2020. LEUTAR 0

Nekad smo svi znali jasno,od najnepismenijeg seljakapa do gospode i dece njine,šta je rodoljubivo i časno,i šta treba da činepotomci negdanjih junaka. Ne mogu da poznam narodčije su pevali vrlinepesnici […]