Leutar.net Odbijena rehabilitacija Milana Nedića
Vijesti

Odbijena rehabilitacija Milana Nedića

24. april 2019. LEUTAR 0

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odlučio da predsjednik Vlade za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom r a t u, Milan Nedić, ne može biti rehabilitovan. Ovom odlukom Apelacioni sud […]