Leutar.net Ili tri dnevnika ili nova Republika
Lični stav

Ili tri dnevnika ili nova Republika

21. avgust 2018. LEUTAR 2

Nakon pregleda tri dnevnika tri televizije iz Republike Srpske sasvim je jasno na šta su se sveli naša zemlja, naše ideje i naši životi. Red parastosa, red spomen-kosturnica, red grobova, […]