Leutar.net UGAŠENI KANDELABAR
Kultura

UGAŠENI KANDELABAR

17. april 2018. LEUTAR 0

Poslije četiri godine mi djeca, izašli smo iz rata „naoružani“ iskustvom i raznim traumama. To je vrijeme kada imamo slobodu, a mnogo šta nam nedostaje. Hranimo se na „tačkice“. Sa […]