Leutar.net Kaparisao ime za prezime
Kultura

Kaparisao ime za prezime

28. septembar 2017. LEUTAR 0

Ljeto nije obilovalo bogzna kakvim sadržajima, ali su studenti i đaci koji su se školovali izvan Bileće unosili novotarije i raznolikost u ovaj grad. Prepričavali su se novi filmovi koje […]